Nau mai
Haere Mai
Ki Mokai Patea Services

Mai Waitapu ki runga
Te pou ki te tonga
Ki Waihohonu
Te pou ki te raki
E piki ake ki te taumata o Ruahine
Whakawhiti atu ki te taumata o te Whakauae
o Tamatea Pokai Whenua
Anei te huihuinga o Mokai Patea
Nga pounga o te ahi a Tamatea
Kaupeka ki runga, kaupeka, ki raro
Kui kui whitiwhiti ora
Ruia teitei, ruia teitei

From Waitapu
The boundary to the south
To Waihohonu
The boundary to the north
Arise to the summit of Ruahine
Then cross to the Jawbone
o Tamatea Pokai Whenua
Here is the gathering of Mokai Patea
The brands left by the fire of Tamatea
Despite the pitfalls and obstacles
Hark the living call
Shake it and brandish it on high!