Nau mai
Haere Mai
Ki Mōkai Pātea Services

Mai Waitapu ki runga
Te pou ki te tonga
Ki Waihohonu
Te pou ki te raki
E piki ake ki te taumata o Ruahine
Whakawhiti atu ki te taumata o te Whakauae
o Tamatea Pōkai Whenua
Anei te huihuinga o Mōkai Pātea
Ngā pounga o te ahi a Tamatea
Kaupeka ki runga, kaupeka, ki raro
Kui kui whitiwhiti ora
Ruia teitei, ruia teitei

From Waitapu
The boundary to the south
To Waihohonu
The boundary to the north
Arise to the summit of Ruahine
Then cross to the Jawbone
o Tamatea Pōkai Whenua
Here is the gathering of Mōkai Pātea
The brands left by the fire of Tamatea
Despite the pitfalls and obstacles
Hark the living call
Shake it and brandish it on high!